Friday, August 24, 2012

Chonvain Sabad Viaakhiaaਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥
ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤੁ ਛੂਟੈ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਲਿ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਕਰਿ ਲੀਜੈ ॥੨॥
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭਿ ਸਾਸਤ ਇਨ੍ਹ੍ਹ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥
ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥
ਸੂਹੀ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੭੪੮

ਗੋਂਡ ॥
ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੁ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਪਸੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ ॥੧॥
ਅਪਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤਿ ਮੈ ਕਿਆ ਜਾਨਉ ॥
ਮੈ ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਬਾਬਾ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਾਡ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਲਕਰੀ ਕਾ ਤੂਲਾ ॥
ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ ॥੨॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰੁ ਜਾਗੈ ॥
ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ ॥੩॥੨॥
ਗੋਂਡ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੮੭੦ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥
ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੁਖੀ ਕਿਉ ਸੋਵੈ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਚਾਹੈ ॥
ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ ॥੧॥
ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸੁਚਿ ਸੈਲੁ ॥
ਮਨ ਕਉ ਵਿਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ॥
ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥਾ ਪੂਲੁ ॥੨॥
ਬਿਨੁ ਖਾਏ ਬੂਝੈ ਨਹੀ ਭੂਖ ॥
ਰੋਗੁ ਜਾਇ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਦੂਖ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ॥
ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਹੀ ਜਾਪਿਆ ॥੩॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧੰਨੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
ਧਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਧਨੁ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥੩੨॥੪੫॥
ਭੈਰਉ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੧੪੯


Thursday, August 23, 2012

Maaroo Sohlay Mahallaa 4

ਪੰਨਾ 1069 ਸਤਰ 9
ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥
ਅਵਰ ਨ ਸੂਝਸਿ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥
ਬਾਣੀ: ਸੋਲਹੇ     ਰਾਗੁ: ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ,     ਮਹਲਾ ੪

>>>Download mp3 Zip File (1 to 4)<<<


1 Maroo Sohlay Mahallaa 4


2 Maroo Sohlay Mahallaa 4


3 Maroo Sohlay Mahallaa 4

Wednesday, August 8, 2012

Raagu Gaoudee Vaar Kabeer jiou Ke 7 - Viaakhiaa


ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥
ਗੁਰ ਗਮਿ ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੩੪੪


>>>Download mp3<<<

>>>Play<<<Interviews

ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ
Tuesday, July 24, 2012

Raag Gaorhee Poorbee Baavan Akhree Kabeer Jeeu Keeਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


01-Raag Gaorhee Poorbee Baavan 4.3 MB

02-Raag Gaorhee Poorbee Baavan 14.0 MB

03-Raag Gaorhee Poorbee Baavan 11.5 MB

04-Raag Gaorhee Poorbee Baavan 13.7 MB

05-Raag Gaorhee Poorbee Baavan 14.1 MB

06-Raag Gaorhee Poorbee Baavan 14.0 MB

07-Raag Gaorhee Poorbee Baavan 14.0 MB

08-Raag Gaorhee Poorbee Baavan 5.3 MB


  01 ਤੋਂ 08
Wednesday, June 20, 2012

Gurmati Discussionsਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ "ਨਿਹੰਗ ਛਾਉਣੀ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜੱਥੇ ਸਿੰਘ" ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਸਰਹਿੰਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ੧੭-੬-੨੦੧੨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

>>>Download mp3<<< 
>>>Play mp3 (1 to 6) <<<

 


Wednesday, June 6, 2012

Laaj Marai Jo Naamu N Levaiਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥

ਭੈਰਉ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੧੪੮


>>>Download mp3<<<

Tuesday, June 5, 2012

Karam Dharam Paakhand Jo Deesahi

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
 ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥
 ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤੁ ਛੂਟੈ ॥੧॥
 ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ ॥ 
ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਲਿ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਕਰਿ ਲੀਜੈ ॥੨॥ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭਿ ਸਾਸਤ ਇਨ੍ਹ੍ਹ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
 ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥
ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥           
>>>Download mp3<<<

Monday, April 23, 2012

Miri Piri, Dasam Bani, Vikaas-Vinaash etc.

  • ਨਿਹੰਗ ਬਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਫੋਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਭੇਖ । ਖਾਲਸਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ।
  • ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਬਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ।
  • ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਨਾਸ ਹੀ ਹੈ ।
  • ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ।

>>>Download mp3<<<Friday, April 20, 2012

Naroo Marai Naru Kaami Na Aavai

ਨਰੂ:- ਭਰਮ
ਨਰ:- ਜੀਵ, ਆਤਮਾ
ਪਸੂ :- ਸਰੀਰ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ (ਜੀਵ) ਤੇ ਪਿੰਡ (ਸਰੀਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ - ਅੱਲਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਗਰੁਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਨਰ (ਜੀਵ) ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ (ਉਰਧ ਧਿਆਨ) ਲੱਗ ਗਿਆ ।
ਪੰਨਾ 93 ਸਤਰ 4 ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਛਤ ਉਰਧ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥ ਰਾਗੁ:ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ,ਭਗਤ ਬੇਣੀ

>>>Download mp3<<<


Tuesday, January 10, 2012

Jwaab Dalbir Singh Jee Nu

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ (ਪੰਡਿਤ) ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਦਵਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸੋਧਦਾ ਨਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ,


ਪਾਧਾ ਪੜਿਆ ਆਖੀਐ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਰੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
ਬਿਦਿਆ ਸੋਧੈ ਤਤੁ ਲਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਰਾਮਕਲੀ ਓਅੰਕਾਰ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੯੩੮


ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ,


ਮਨਮੁਖੁ ਬਿਦਿਆ ਬਿਕ੍ਰਦਾ ਬਿਖੁ ਖਟੇ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥
ਮੂਰਖੁ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹ ਕਾਇ ॥੫੩॥
ਰਾਮਕਲੀ ਓਅੰਕਾਰ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੯੩੮


ਆਉ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਿਚਾਰੀਏ,
ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ  ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਸਲੀਯਤ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 23) ਵਿੱਚ "ਸ੍ਰੀ" ਸਬਦ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਲਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ,
੦੧-੦੨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿੰਕ 
(੧) ਮੰਗਲਾਚਰਨ:: “ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ ਹੈ” ਵਿੱਚ “ਸ੍ਰੀ” ਅੱਖਰ ਜੋੜਨਾ ਸਿਖ-ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।। “ ਬੁਲਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀ? ਕੀ ਐਸੀ ਗ਼ਲਤੀ/ਭੁਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ਼ਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਅਭੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।

(੨) ਦੂਜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ:: ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ।। :: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਅਰਥ (ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਭਗਵਤੀ, ਸ਼ਿਵਾ, ਜਗਮਾਤ, ਜਗਮਾਇ, ਜਗਦੰਬਾ, ਕਾਲ, ਕਾਲੀ, ਮਹਾਕਾਲੀ … ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ “ਸਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ” ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ-ਸੰਕੇਤ ਪੰਨਾ ੭੧੮ ਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:: ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਸਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮਸਤੁ ਸੁਭਮਸਤੁ।।


੦੧   ਅਤੇ ੦੨   - ਜਵਾਬ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੀ.ਜੀ ਨੂੰ,
>>>01-02-Download mp3<<&


੦੩ - ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿੰਕ 
(੩) ਸਿਰਲੇਖ “ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦”:: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ-ਹਸਤੀ ਨੇ ‘ਮਹਲਾ` (ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸਰੀਰ`) ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਲਾ ੧, ਮਹਲਾ ੨. . ਮਹਲਾ ੯, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਪਦ ਨਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀ? ਕੀ ਦਸਮ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ-ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕਵੀ ਰਚਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਣ ਲਈ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੫੫ ਤੇ ਪੜੋ ਜੀ:::: ।। ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦।। ਅਥ ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ।। ਚਉਪਈ।। ਅਬ ਚਉਬੀਸ ਉਚਰੋਂ ਅਵਤਾਰਾ।। ਜਿਹ ਬਿਧ ਤਿਨ ਕਾ ਲਖਾ ਅਪਾਰਾ।। ਸੁਨੀਅਹੁ ਸੰਤ ਸਭੈ ਚਿਤ ਲਾਈ।। ਬਰਨਤ ‘ਸਯਾਮ` ਜਥਾ ਮਤ ਭਾਈ।। ੧।।

ਕਵੀ ਸਯਾਮ ਦੀ ਕਵੀ ਛਾਪ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦਸਮ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪੰਨਾ ੬੬੯ ਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 


03 - ਜਵਾਬ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੀ.ਜੀ ਨੂੰ, 
>>>03-Download mp3<<<